The Executive’s Role in 2022

The executive's role in 2022

De positie van business leader, CEO of executive board member vraagt om meer aandacht, focus en kwaliteit. Voor het behalen van duurzame bedrijfsresultaten. Voor een impactvolle aanwezigheid en buitengewone wendbaarheid. Zowel binnen als buiten de organisatie.  Hoe blijft u voldoende agile? Hoe zorgt u er voor dat er niet teveel tijd gaat naar zaken die […]