PA General Manager Utrecht

How to reach your fullest potential as a leader

HOW TO REACH YOUR FULLEST POTENTIAL AS A LEADER

Patrick Ewers
Founder & CEO Mindmaven, executive coach & called Silicon Valley’s top relationship management expert by Forbes

Ter inspiratie delen wij dit keer graag een prachtig blogartikel van Patrick Ewen, founder & CEO van Mindmaven, executive coach en door Forbes uitgeroepen tot Sillicon Valley’s top relationship management expert. In verband met zijn persoonlijke schrijfstijl hebben wij gekozen voor de originele, Engelse tekst. Lees meer

Smeenk's Personal Assistants. For more corporate attention, focus and quality!

Highlights KPMG CEO Outlook Study 2018

 

HIGHLIGHTS KPMG CEO OUTLOOK STUDY 2018

KPMG International heeft onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen van ruim 1.300 CEOs van toonaangevende organisaties in 11 van ‘s werelds grootste economieën. De desbetreffende highlights delen wij ter inspiratie graag hieronder met u.

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • 95% van de CEOs ‘digitale disruptie’ als een opportunity ziet?
 • 86% nog maar net bezig is met het inventariseren van de voordelen van artificial intelligence (AI)? En 62% AI ziet als ‘job creator’?
 • 55% het wendbaar omgaan met veranderingen als de nieuwe business valuta beschouwt?
 • 53% dit met third-party partnerships denkt te gaan managen, maar het een uitdaging vindt om het gedrag van deze partners op de waarden van de organisatie af te stemmen?
 • 50% zich zorgen maakt over de beschikbaarheid van de juiste professionals?
 • Lees meer

  Micha van Akkeren en Bernadette Bijlsma

  Een energiek en daadkrachtig team!


  EEN ENERGIEK EN DAADKRACHTIG TEAM!

  Exclusief interview “Een energiek en daadkrachtig team!” uit onze nieuwsbrief van juni 2017.

  Ter illustratie van de waarde van een uitstekende rechterhand voor directies én organisaties, delen wij hieronder graag ons exclusieve interview “Een energiek en daadkrachtig team!”.

  Wederom veel inspiratie en leesplezier toegewenst!

  En uiteraard, wilt u ook duurzaam én plezierig kunnen excelleren, mét uw organisatie? Energiek en daadkrachtig? Met de juiste focus als sleutel? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

  Persoonlijk, deskundig en plezierig!cropped-ee_RGB.jpgEEN ENERGIEK EN DAADKRACHTIG TEAM!

  =&0=&

  Holacracy

  Holacracy?!

  “In holacracy, one of the principles is to make the implicit explicit – tons of it is about creating clarity: who is in charge of what, who is taking what kind of decision – and there is also a system for defining that, and changing that, so it’s very flexibel at the same time.”

  Evan Williams

  Co-Founder Twitter & geologist

  =&0=&

  Ter inspiratie delen wij dit keer graag een filmpje met u van Brian Robertson, bedenker van het nieuwe besturingsmodel voor organisaties: Holacracy (2007). Brian Robertsen is een doorgewinterde ondernemer, vormgever van organisaties en ‘herstellend’ van zijn vorige functie als CEO. Een functie waar hij anderen graag van ‘vrijwaart’ door het toepassen van holacratie.

  Wij wensen u veel kijkplezier en inspiratie toe!

  En uiteraard, wilt u ook uw handen vrij hebben om holacratie verder binnen uw organisatie te kunnen ontwikkelen? Marktleiderschap bereiken en uw organisatiekracht verder uitbouwen? Duurzaam succesvol kunnen zijn én  blijven?  Met de juiste focus als sleutel? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

  Persoonlijk, deskundig en plezierig!cropped-ee_RGB.jpg=&0=&

  Brian Robertson is bedenker van het nieuwe besturingsmodel voor organisaties: Holacracy (2007). Hiernaast is hij grondlegger van de Holacracy grondwet in 2010, waarin de kern van de beginselen en de intenties van het systeem zijn vastgelegd. Verschillende organisaties in de Verenigde Staten en Europa hebben het systeem ondertussen succesvol geïmplementeerd.

  Holacracy is een nieuwe manier van samenwerken. Holacracy laat leiders de teugels van hun persoonlijke kracht en overtuiging vieren door hen te laten vertrouwen op een betrouwbaar en duidelijk governance proces.

  In plaats van traditioneel top-down management, gaat holacracy uit van rollen. Besluitvorming wordt autocratisch verdeeld over rollen en er wordt gewerkt in autonome rollencirkels, die onderling vergaderen, doelstellingen vormen en beslissingen nemen. Het beoogde effect van holacracy is een zelfsturende organisatie te creëren, waarin iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar eigen aandachtsgebied (rol), waardoor de organisatie wendbaar en snel kan bijsturen en transparant kan opereren.

  Een visuele weergave van respectievelijk een traditionele top-down managementorganisatie versus een holacratische organisatie:

  Visualisatie Holacracy

  Voor een nadere toelichting op holacracy, verwijzen wij u graag naar onderstaande Ted van Brian Robertson “Holacracy: A Radical New Approach to Management”.

  Wij wensen u veel inspiratie en kijkplezier!

   

   

  Ook duurzaam excelleren?

  Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

  Persoonlijk, deskundig en plezierig!

   

  Dit artikel werd u aangeboden door:

  Daniella Balabanova

  Daniella Balabanova

  “The goal of coaching is the goal to make the most of an organization’s valuable resources.”

  Harvard Business Review (HBR)

  DANIELLA BALABANOVA
  Management coach en psycholoog

  Als PA-headhunter zetten wij ons ook graag optimaal in voor de ontwikkeling van professionals en organisaties. Hiertoe werken wij samen met gepassioneerde professionals uit verschillende disciplines onder wie sinds 2016: Daniella Balabanova, management coach en psycholoog. Graag stellen wij haar in onderstaand artikel kort aan u voor.

  Ter inspiratie delen wij ook graag Daniella’s minicursus “Uw eigen aandeel in succes”.

  Wij wensen u veel inspiratie en kijkplezier!

  En uiteraard, wilt u ook aan kracht winnen én zich verder ontwikkelen om duurzaam succesvol te zijn en te blijven? Met de juiste focus als sleutel? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

  Met aandacht, focus en kwaliteit!
  cropped-ee_RGB.jpgDANIELLA BALABANOVA
  Management coach en psycholoog

  Na jarenlang in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest – o.a. als bestuursvoorzitter, management coach en adviseur – is Daniella Balabanova in 2011 haar eigen management coaching praktijk gestart. Volgens Daniella heeft “iedereen een eigen aandeel in succesvol zijn”. Het is haar expertise om professionals en organisaties aan kracht te laten winnen én zich verder te laten ontwikkelen om duurzaam succesvol te zijn en te blijven. Daniella is o.a. afgestudeerd aan de Leiden University in Clinical Psychology en in het bezit van een Master in Business Administration van de Nyrenrode Business University. In 2015 is zij uitgeroepen tot “Beste Zaanse Zakenvrouw van het Jaar”.

  Klein etjeDaniella’s kracht

  Haar kracht komt voort uit haar hart voor het vak en haar natuurlijk inspiratievermogen. Zij staat met beide benen op de grond en is tevens in staat om ‘boven de wolken uit te kijken’, ofwel zij combineert haar scherp analytisch vermogen met een alert, intuïtief aanvoelen van impliciete factoren. Het lukt haar om snel vertrouwen te winnen en een sfeer te creëren waarbinnen mensen open en oprecht kunnen zijn. Zij weet het beste uit mensen te halen, waardoor zij kunnen groeien en hun context positief kunnen veranderen.

  Klein etjeKernwaarden

  Daniella’s kernwaarden zijn energie, wijsheid en evenwicht. Hieronder nemen wij deze kort met u door.

  Energie

  “Alles is opgebouwd uit energie. Wij hebben energie nodig om te leven, om te ontwikkelen en om datgene te bereiken wat wij willen bereiken. Om goed de eigen energie te kunnen gebruiken, is het belangrijk om onszelf te kennen, om te weten wat ons energie geeft en wat ons energie kost. Door deze in balans te leren hanteren kan men dromen verwezenlijken en alle doelen bereiken.”

  Wijsheid

  “De verbinding van kennis, in de breedste zin van het woord, ervaring en inzichten om zichzelf  voortdurend te kunnen ontwikkelen en anderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.”

  Evenwicht

  “Het gaat er niet om dat je niet uit balans raakt! Het gaat erom of het je lukt om na het verlies daarvan, het evenwicht opnieuw te herstellen. Evenwicht is de basis van het leven. Alle systemen functioneren het beste wanneer zij in evenwicht zijn met zichzelf en met elkaar. Evenwicht is een dynamisch begrip en verandert dus voortdurend!”

  Naast individuele coaching verzorgt Daniella ook teamcoaching, professionele intervisiebegeleiding, training, workshops, masterclasses en lezingen.

  Klein etjeMinicursus “Uw eigen aandeel in succes”

  Dubbelklikt u voor deze minicursus op onderstaande link.

  Veel inspiratie en kijkplezier!

  Video Daniella Balabanova

  Management paradigma 2017

  “It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change.”

  Charles Darwin

  English naturalist & geologist

   

  MANAGEMENT PARADIGMA 2017

  Adjiedj Bakas
  Trendwatcher, author, speaker, The Netherlands

  Adjiedj Bakas, ‘trendwatcher des Vaderlands’ bestempelt in Trends 2017 Big Data en The Internet of Things als de twee belangrijkste technologietrends voor 2017. Volgens het McKinsey rapport Digital Globalization: The New Era of Global Flows uit maart 2016, genereren datastromen al meer economische waarde dan de wereldwijde goederenstromen. En behalen data- en informatie gestuurde organisaties twee maal meer waarde dan hun niet data- en informatie gestuurde concurrenten.

  Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u in 2017? Hoe managet u information overload? Hoe gaat u om met visie en strategie? En zorgt u te allen tijde voor een optimaal wendbare organisatie?

  Ter inspiratie delen wij hieronder graag een beschouwing van de heer Bakas. Wij wensen u veel leesplezier!

  En uiteraard, wilt u de kansen voor u en uw organisatie in 2017 optimaal benutten? Wendbaar manoeuvreren met de juiste focus als sleutel? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

  Persoonlijk, deskundig en plezierig!cropped-ee_RGB.jpgMANAGEMENT PARADIGMA 2017

  Adjiedj Bakas
  Trendwatcher, author & speaker, The Netherlands

  Ruggengraat van de wereldeconomie

  Big data en The Internet of Things worden ook wel de ruggengraat van de nieuwe (digitale) wereldeconomie genoemd. Ajiedj Bakas bestempelt beide als de belangrijkste technologietrends van 2017. Volgens het rapport Digital Globalization: The New Era of Global Flows dat McKinsey in maart 2016 uitbracht, genereren datastromen al meer economische waarde dan de wereldwijde goederenstromen. En behalen data- en informatie gestuurde organisaties twee maal meer waarde dan hun niet data- en informatie gestuurde concurrenten. Data betekenen dus omzet. Het managen ervan zowel kansen als uitdagingen.”

  Nieuw management paradigma

  Deze ontwikkelingen vragen een fundamenteel andere strategie en manier van werken van organisaties en hun eindverantwoordelijk bestuurders. Bakas illustreert dat zij “hun business model niet meer tot achter de komma vastleggen, maar ruimte laten voor improvisatie, veranderingen en aanpassingen op basis van de dynamiek om hen heen”. Dit betekent een totaal nieuw management paradigma. Schaalvoordelen en efficiency zijn niet langer de belangrijkste uitgangspunten, maar steeds weer nieuwe data om de wil van de klant zo goed mogelijk te kunnen vertalen en hiermee duurzaam zakelijk rendement te kunnen behalen.

  Bij eerdere technologische revoluties was er sprake van een fase van stabilisering die volgde op de ontwrichtende introductiefase. Tijdens deze stabiliseringsfase kreeg men de kans om zich aan de nieuwe situatie aan te passen en hier te aarden. Deze fase is nu komen te vervallen door de enorme snelheid waarmee vernieuwingen in de digitale technologie elkaar nu opvolgen. Er is in feite sprake van een exponentiële groei, waarbij de ene verstoring de andere opvolgt. Het is cruciaal geworden dat organisaties zich snel weten aan te passen. En niet proberen om de status quo te handhaven, ook al staan zij in hoog aanzien in hun branche.

  “Digitaal Darwinisme”

  Bakas omschrijft de toekomst strategie die organisaties nodig hebben en de bereidheid en mogelijkheden om deze strategie voortdurend aan de snel veranderende omgeving aan te passen, als “digitaal Darwinisme”. Darwin stelde dat niet de grootste of de sterkste dieren overleven, maar de dieren die zich het beste weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit is volgens Bakas in de economie niet anders. Organisaties die erin slagen om hun visie, strategie en wendbaarheid op de nieuwe digitale wereldeconomie af te stemmen, zullen optimaal in kunnen spelen op die snel veranderende omstandigheden. Zij zijn dan onderdeel geworden van een snel evolutieproces.

  Bronnen: Trends 2017, Adjiedj Bakas en Digital Globalization: The New Era of Global Flows van McKinsey (2016).

   

  Dit artikel werd u aangeboden door:

  Highlights KPMG CEO Outlook Study

  HIGHLIGHTS KPMG CEO OUTLOOK STUDY

  KPMG International heeft onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen voor 2017 – 2019 van ruim 1.300 CEOs, actief in 11 verschillende industrieën en 10 verschillende landen. De desbetreffende highlights delen wij ter inspiratie graag hieronder met u.

  Wist u bijvoorbeeld dat:

  • 84% van de CEOs wereldwijd, het aantrekken van nieuwe competenties cruciaal vindt?
  • 88% zich zorgen maakt over klantloyaliteit?
  • 99% zegt actie te zullen ondernemen om bestaande talenten te ontwikkelen?

  Wij wensen u veel inspiratie én kijkplezier!

  En uiteraard, wilt u optimaal kansen voor uw organisatie benutten? Mét de juiste focus als sleutel? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

  Persoonlijk, deskundig en plezierig!cropped-ee_RGB.jpgHIGHLIGHTS KPMG CEO OUTLOOK STUDY

  Dit onderzoek van KPMG International biedt u een helder inzicht in de perspectieven van ruim 1.300 CEOs van toonaangevende bedrijven over de hele wereld. Welke kansen en uitdagingen zien zij? Hoe zullen zij acteren? Is het tijd voor verandering?

  Bekijkt u hieronder een heldere samenvatting van de onderzoeksresultaten.

   

   

  Deze samenvatting werd u aangeboden door:

   

  Drucker Classic: Effectief leiderschap

  WHAT MAKES AN EFFECTIVE EXECUTIVE?

  Peter F. Drucker
  (1909 – 2005)

  Ter inspiratie delen wij zo nu en dan ook graag enkele samenvattingen van Harvard Business Review Classics met u. Dit maal de HBR Drucker Classic “What makes an effective executive?”. Peter F. Drucker wordt wereldwijd beschouwd als de nummer 1 leider op het gebied van management en de grondlegger van leiderschap.

  Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier!

  En uiteraard, wilt u uw effectiviteit als leider versterken? Mét voldoening? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

  Persoonlijk, deskundig en plezierig!cropped-ee_RGB.jpgWHAT MAKES AN EFFECTIVE EXECUTIVE?

  Peter F. Drucker
  (1909 – 2005)

  Wereldwijd vertonen leiders grote verschillen in persoonlijkheid, houding, sterktes, zwaktes, waarden en normen. Sommigen zijn geboren leiders, sommigen hebben geleerd om er één te zijn. Welke aanpak maakt een effectief leider nu effectief? Peter F. Drucker heeft hier een artikel aan gewijd in 2004 dat tot een HBR Classic is verworden. Effectief leiderschap is volgens Drucker vooral een discipline die men kan leren en moet verdienen. Hieronder vindt u een samenvatting van zijn belangrijkste bevindingen, die wij graag met u delen.

  Volgens Drucker hebben effectieve leiders de volgende aanpak met elkaar gemeen:

  Klein etjeFocus

  Effectieve leiders focussen zich op één of twee kansen die “the right thing for the enterprise” zijn én waar zij als geen ander excellente invulling aan kunnen geven. Effectieve leiders versplinteren hun aandacht niet. Effectieve leiders beseffen zich goed dat organisaties floreren wanneer top management floreert. En dat men exceptionele resultaten boekt door kansen te exploiteren. Andere zaken, hoe belangrijk of wellicht aantrekkelijk ook om aan te pakken, stellen zij uit of delegeren zij. Na hun originele topprioriteit(en) te hebben gerealiseerd, herschikken zij hun prioriteiten. Voor de juiste focus stellen zij zich steeds de vraag “What must be done now?”.

  Klein etjePlan van aanpak

  Effectieve leiders zijn doeners. Kennis wordt waardevol voor hen wanneer zij deze kunnen vertalen naar een plan van aanpak. Een plan dat anticipeert op flexibiliteit en tussentijds wordt bijgesteld aan de hand van successen (evenals falen) die weer nieuwe kansen creëren. Zo dient dit plan tevens als time management wijzer voor de effectieve leider. Voor elke effectieve leider is tijd de meest zeldzame en kostbare resource. En organisaties -ongeacht of het nu overheid, bedrijfsleven of non-profit betreft- zijn inherente tijdrovers. Door dit plan regelmatig te checken op resultaat, weet een effectieve leider welke zaken prioriteit zijn en welke ‘ruis’.

  Klein etjeUitvoering

  Bij het vertalen van plannen naar acties besteden effectieve leiders vooral aandacht aan besluitvorming, communicatie, kansen, betrouwbaarheid en productieve meetings. Deze lichten wij hieronder daarom elk afzonderlijk nader toe.

  Besluitvorming

  Effectieve leiders verzekeren zich ervan dat elk besluit duidelijk specificeert:

  • wie verantwoordelijk is voor de uitvoering;
  • wat de deadline is;
  • op wie het besluit impact heeft en wie daarover moet worden geïnformeerd (incl. buy in);
  • op wie het geen directe impact heeft, maar wie wel moet worden geïnformeerd.

  Een effectieve leider evalueert zijn/haar besluiten regelmatig. In het bijzonder besluiten op het gebied van human resources en promoties. Zij tolereren geen wanprestaties op sleutelposities en corrigeren waar nodig.

  Communicatie

  Informatie houdt een organisatie bijeen, meer nog dan eigenaarschap of aansturing. Effectieve leiders richten zich op input en feedback van hun superieuren, collega’s  én medewerkers. Effectieve leiders laten hen weten welke informatie de effectieve leider zelf nodig heeft om excellente resultaten te kunnen boeken. Effectieve leiders zorgen er ook voor dat hun superieuren, collega’s en medewerkers die informatie krijgen die zij nodig hebben duurzaam te kunnen excelleren. Leiders worden nog te vaak onnodig overspoeld door irrelevante informatie. De effectieve leider lost dit op door de benodigde informatie te filteren, deze bij de bron op te vragen en deze middels follow-up bewaking ook daadwerkelijk veilig te stellen.

  Kansen

  Effectieve leiders focussen op kansen. Problemen zijn er natuurlijk om te worden opgelost, maar mogen kansen niet overschaduwen. Het oplossen van problemen, hoe noodzakelijk soms ook, boekt geen resultaten. Het voorkomt schade. Het exploiteren van kansen boekt resultaten. Effectieve leiders zien verandering boven alles als een kans, en niet als een risico. Zij kijken naar veranderingen binnen en buiten de organisatie (nieuwe technologieën, product innovaties, nieuwe marktstructuren, etc.), en vragen zich af hoe zij deze kunnen vertalen naar kansen voor hun organisatie. Vervolgens plaatsen zij hun beste mensen op de beste kansen. “The best people are matched with the best opportunities.”

  Betrouwbaarheid en productieve meetings Lees meer