NIEUWS

Wendbaar of irrelevant

Een succesvolle CEO is een behendige CEO. En een duidelijke keuze. Volgens Bill Thomas, voorzitter KPMG International in zijn voorwoord bij de 2019 Global CEO Outlook “Redefining Resilience”. Hieronder vindt u dit voorwoord en de belangrijkste bevindingen van het rapport.

En uiteraard, bent u op zoek naar meer aandacht, focus en kwaliteit? Voor uw expertise? En voor het behalen van duurzame bedrijfsresultaten? Wendbaar en relevant? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Wij zetten onze expertise, passie en ons netwerk met plezier voor u in!

WENDBAAR OF IRRELEVANT

“Een van de meest overtuigende bevindingen in de Global CEO Outlook van dit jaar is dat meer dan twee derde van de chief executive officers van mening is dat wendbaarheid de nieuwe munteenheid van het bedrijfsleven is. Als zij zich niet aanpassen aan een constant veranderende wereld, wordt hun bedrijf irrelevant. Dit is een duidelijke keuze.”

“De focus op behendigheid is ook het herdefiniëren van wat wij bedoelen met veerkracht. In het verleden ging het om het sluiten van de luiken bij korte tegenwind. Organisaties wilden hun positie verdedigen en schaal gebruiken om concurrentievoordeel te behouden.”

“De sociale, economische en technologische tegenwind die wij de afgelopen jaren hebben zien ontstaan, is niet langer van korte duur. Hoewel CEO’s opwindende groeimogelijkheden blijven zien, worden zij geconfronteerd met een complexe, volatiele en steeds meer onzekere omgeving. Om veerkrachtig te zijn, moeten organisaties zich comfortabel voelen om hun bedrijfsmodellen te verstoren. Tenminste als zij willen blijven groeien. Dit is wat wij bedoelen met behendig zijn.”

“In onze 5e jaarlijkse Global CEO Outlook spraken wij met 1.300 CEO’s in enkele van ‘s werelds grootste organisaties over hoe zij worden geconfronteerd met lang bestaande marktorthodoxies en aannames die de besluitvorming beheersen.”

   CEOs dagen uitdagende en veranderde managementideeën uit management ideas 

“De bijdrage die CEO’s naar verwachting zullen leveren aan de groei en ontwikkeling van hun organisaties verandert. Leiders moeten wendbaar zijn – hun acties aanpassen om snel te reageren op veranderende behoeften van klanten, veranderende technologische innovaties en het tempo van verandering van concurrerende bedrijven. Zij moeten ook open blijven staan voor nieuwe ideeën, zodat zij het diepgewortelde management en het denken van organisaties kunnen uitdagen.”

   Een nieuw speelveld

“Veerkracht in de dynamische markt van vandaag gaat over het vermogen om constant te evolueren en zich aan te passen aan snelle veranderingen. Dit vereist dat CEO’s behendig reageren op veranderende klantbehoeften en zich ook richten op inspanningen waar het de grootste impact zal hebben.”

“Er is een gevoel van urgentie, omdat CEO’s het gevoel hebben dat ze minder tijd hebben om impact te maken dan vorige generaties van leidinggevenden. Bijna driekwart (74 procent) plaatste een gemiddelde ambtstermijn van 5 jaar en zei dat dit korter was dan toen zij voor het eerst met hun carrière begonnen. Twee derde (67 procent) zei dat dit vijfjarige ambtstermijn betekent dat er meer urgentie is om behendig te handelen.”

   Veranderende mentaliteit

“Om innovatie en verandering te stimuleren, moeten CEO’s bereid zijn om hun organisaties in geheel nieuwe richtingen te leiden. Dit vereist een leiderschapsmentaliteit waarbij CEO’s bereid zijn om lang bestaande aannames en overtuigingen in twijfel te trekken – de status quo uit te dagen als dit de voortgang belemmert. Dit onderzoek suggereert bepaalde kwaliteiten die van cruciaal belang zijn voor het genereren van nieuwe ideeën en het aansturen van radicale verandering.”

“Ten eerste, moeten leiders nauw verbonden zijn met hun klanten, een dialoog onderhouden en hun veranderende waarden en behoeften begrijpen. Eenenzeventig procent van de CEO’s zei dat zij het als hun persoonlijke verantwoordelijkheid beschouwen om ervoor te zorgen dat het milieu-, sociale en governance (ESG) -beleid van de organisatie de waarden van hun klanten weerspiegelt.”

“Ten tweede, moeten CEO’s datagedreven inzicht in de behoeften en vereisten van klanten in evenwicht brengen met hun eigen expertise en intuïtie. Uit ons onderzoek blijkt dat 71 procent van de CEO’s zegt dat ze datagedreven inzichten hebben genegeerd, omdat deze in strijd waren met hun eigen ervaring of intuïtie. Om waarde te halen uit steeds geavanceerdere analyses, moeten CEO’s er voor zorgen dat zij de bevindingen die voor hen liggen, kunnen vertrouwen. Het opbouwen van een raamwerk van ‘checks and balances’ is cruciaal. Dit betekent dat wij er voor moeten zorgen dat algoritmen niet afhankelijk zijn van bevooroordeelde informatie en dat er ijverige kwaliteitscontrolemaatregelen worden genomen, zodat zij met meer vertrouwen meer op gegevens gebaseerde beslissingen kunnen nemen.”

“Tenslotte, moeten zij een omgeving creëren waarin de bereidheid om te veranderen wordt erkend als een kracht, niet als een zwakte. Bijna driekwart (74 procent) zei dat zij al vroeg in hun carrière een grote misstap hadden – zoals het starten van een onderneming wat uiteindelijk niet is gelukt – maar dat zij hebben kunnen leren van hun ervaringen. “


Voorwoord 2019 Global CEO Outlook “Redefining Resilience”. Bill Thomas, Chairman KPMG International. Het volledige onderzoek is beschikbaar via www.kpmg.nl. 

Open chat
1
If you contact us via this chat you may expect to hear back from us on the same (working) day.

Have a wonderful day!

Best regards,

SMEENK'S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Assisting excellent leadership. Through attention, focus and quality.