NIEUWS

Tijd voor diversiteit!

“Stel je open voor diversiteit en laat je eens verrassen!

Kobi Ampoma

Meer en meer organisaties erkennen het belang van meer diversiteit op de werkvloer en zetten zich in om dit te realiseren. Want juist in een onzekere omgeving als nu, wil je uitdagingen optimaal kunnen adresseren en mogelijkheden optimaal kunnen laten renderen. 

Wij hebben Kobi Ampoma, recruiter, pleitbezorger voor meer diversiteit én zeer gewaardeerde zakelijke relatie, gevraagd naar zijn visie op diversiteit. In veel van de HR-rollen die hij heeft bekleed, was Kobi de enig donkergekleurde persoon binnen de hele organisatie. “Ik dacht, dat zijn er wel heel weinig van mijn kleur. Dat moet toch anders kunnen?”

Veel inspiratie toegewenst en natuurlijk, succes!

En uiteraard, bent u ook oprecht voorstander van diversiteit? En wilt u verschillende nationaliteiten, culturen en persoonlijkheden in een topteam kunnen verbinden? Neemt u dan contact met ons op. Wij vinden graag de juiste top personal assistant die dit tot in de puntjes voor u realiseert!

SMEENK’S PERSONAL ASSISTANTS 
Your investment for success. Through attention, focus and quality.

TIJD VOOR DIVERSITEIT! | KOBI AMPOMA

Steeds meer organisaties zien het belang van meer diversiteit op de werkvloer en zetten zich in om dit te realiseren. Want juist als je te maken hebt met een onvoorspelbare toekomst, wil je een team dat zo divers mogelijk is. Zodat je optimaal in kunt spelen op nieuwe ontwikkelingen. SMEENK’S vraagt Kobi Ampoma, recruiter en diversity advocate, naar zijn visie. Zijn boodschap voor werkgevers? “Stel je open voor diversiteit en laat je eens verrassen.”  

Maartje Smeenk en Kobi Ampoma ontmoetten elkaar in de tijd dat Kobi werkzaam was als talent acquisition manager van PHV Europe BV, het wereldwijde hoofdkantoor van Tommy Hilfiger en het Europese hoofdkantoor van Calvin Klein. Kobi: “Wij zochten een executive assistant en Maartje als headhunter voor top personal assistants, heeft ons daar uitstekend bij geholpen. Zij is zeer prettig om mee te werken en heeft veel passie voor de assistantrol en -search.” Inmiddels werkt Kobi voor online travel agent Travix International BV, waar hij als head talent acquisition eindverantwoordelijk is voor het wereldwijd aantrekken van nieuw talent. Binnenkort start hij voor zichzelf als talent acquisition broker met extra aandacht voor diversiteit, onder de naam JNL Recruitment.

   Geef 200%

Op 11-jarige leeftijd kwam Kobi Ampoma, als kind van een politiek vluchteling, uit Ghana naar Nederland. Zijn ouders, beiden hoogopgeleid, stimuleerden hem om goede resultaten te behalen op school, vanuit het besef dat hij zich extra zou moeten bewijzen. “Mijn moeder zei altijd: ‘Als een blank persoon moet kiezen tussen jou en een ander blank persoon, dan moet jij wel van goeden huize komen om gekozen te worden. Dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden’. Ook in mijn werk heb ik nog altijd de instelling dat ik 200% moet geven.” Kobi werkte hard, greep zijn kansen en beklom de carrièreladder waar hem al snel iets opviel. “In mijn eerste baan, bij Nike, werkten 1.200 mensen waarvan 5% met een etnische achtergrond. Ook als ik nu een HR-evenement bijwoon, ben ik vaak de enige donkere jongen. Dat zijn er wel heel weinig van mijn kleur, denk ik dan. Dat moet toch anders kunnen?”

   Kracht

Kobi zet zich daar optimaal voor in. “Ik sta bekend als een positief persoon, vol energie. Ik probeer altijd het goede in mensen te zien en ben gericht op de toekomst. De laatste jaren kom ik er steeds meer achter dat deze eigenschappen voortkomen uit mijn achtergrond. De tweede kans die ik in Nederland heb gekregen, heeft mij gevormd en is een echte kracht geworden. Het maakt niet uit wat je verleden of herkomst is. Als je een doel hebt in je leven, kun je veel bereiken. Geef niet op.”

   ‘Wild card’

Kobi vindt dan ook dat de HR-gemeenschap zich bewuster mag zijn van het onderwerp diversiteit en meer moeite mag doen om mensen uit etnische minderheden te belichten. “Veel getalenteerde jongeren uit etnische minderheden krijgen niet de kans zich te presenteren. Daar laten organisaties echt iets liggen. In mijn carrière heb ik een aantal van deze mensen als ‘wild card’ toegevoegd aan het selectieproces. Ook als zij niet precies voldeden aan het profiel van de ‘unicorns’ die managers vaak zoeken. Zij bleken echte high performers te zijn. Alleen al doordat zij een kans en het vertrouwen kregen. Mijn advies is dus: ga het gesprek aan met mensen uit etnische minderheden en laat je verrassen. Zet je meer in om verschillende doelgroepen te leren kennen en te begrijpen. Er zijn ook veel hoogopgeleiden onder etnische minderheden.”

   Kansen pakken

Organisaties die niets aan diversiteit doen, missen kansen. Kobi: “Diversiteit biedt zoveel voordelen voor de organisatie. Ik heb zelf het geluk gehad met veel nationaliteiten samen te werken, dat levert verschillende inzichten en perspectieven op die heel verrijkend zijn. En diversiteit verhoogt de productiviteit, zo blijkt uit onderzoek.” Maar, vindt Kobi, alleen even een programma in elkaar draaien is niet voldoende. “Investeren in diversiteit wordt alleen succesvol als de organisatie er ook echt affiniteit mee heeft. Je moet ermee aan de slag gaan, omdat je diversiteit oprecht belangrijk vindt voor je organisatie en iedereen in de samenleving een eerlijke kans wilt geven.”

   Bent u ook oprecht voorstander van meer diversiteit? 

Neemt u dan contact met ons op. Wij vinden graag de juiste top personal assistant voor u die verschillende nationaliteiten, culturen en personalities in een topteam weet te verbinden!


“Tijd voor diversiteit!” | Kobi Ampoma. 

Interview: Silvia Kooij | Fotografie: Kirsten van Santen. 

Kobi Ampoma recommends Smeenk's Personal Assistants
Open chat
1
If you contact us via this chat you may expect to hear back from us on the same (working) day.

Have a wonderful day!

Best regards,

SMEENK'S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Assisting excellent leadership. Through attention, focus and quality.