NIEUWS

Happy International Women’s Day!

“Een Top Personal Assistant verdient zichzelf in toegevoegde waarde altijd terug.”

Mieke van den Broek
Interim-bestuurder en toezichthouder

Speciaal op International Women’s Day 2022, zetten wij graag een van onze sterke, ambitieuze, daadkrachtige en inspirerende vrouwelijke relaties in het zonnetje: Mieke van den Broek, interim-bestuurder en toezichthouder. En wel met een exclusief interview over haar visie op de rol van top personal assistant.

Lees waarom zij pleit voor de investering in een top personal assistant en hoe deze zich in toegevoegde waarde altijd zal terugverdienen.

Veel inspiratie toegewenst en natuurlijk…

Happy International Women’s Day 2022!

SMEENK’S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Your investment for success. Through attention, focus and quality.

INVESTEER IN EEN TOP PERSONAL ASSISTANT | Mieke van den Broek

Investeer in een hoogopgeleide top PA die een integere sparringpartner kan zijn voor de bestuurder, bestuurlijke processen doorziet en prioriteiten in de agenda begrijpt,” adviseert interim-bestuurder en toezichthouder Mieke van den Broek-Hanskamp. “Te vaak zie ik dat assistants taken erbij krijgen waarvoor zij onvoldoende geoutilleerd zijn. Daarmee doet een bestuurder iedereen tekort, inclusief de assistant. PA is een rol met eigen kenmerken, realiseer je de grote meerwaarde daarvan.”

Mieke is ruim 20 jaar als interim-bestuurder en toezichthouder betrokken bij transities in organisaties voor met name onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. “Ik treed meestal aan als een bestuurder niet meer in functie is. Vaak is er sprake van een onderliggende complexe situatie. Het is dan mijn taak om in geval van conflict partijen in gesprek te brengen, zodat zij er samen kunnen uitkomen. Transparantie is daarbij van groot belang. Ik communiceer aan de voorkant over de plannen en neem mensen daarin mee. Daarbij neem ik ruim de tijd om het verhaal, het DNA, van de organisatie te leren kennen. Ondertussen moet het going-concern natuurlijk ook doorgaan en komt de vraag over de corebusiness op tafel: waar zijn wij van? Zo ben je als interim-bestuurder procesregisseur, conflicthanteerder en strateeg.”

   Bestuurlijke processen op orde

De meerwaarde van een top PA is groot, weet Mieke uit ervaring. “Een top PA beschikt bijvoorbeeld over een geweldig instrumentarium om te ondersteunen bij het voorbereiden van bestuurlijke stukken voor onder meer de Raad van Toezicht. Echter met name bij organisaties in de collectieve sector waar geen bestuurssecretaris werkt, wordt dit werk regelmatig overgelaten aan secretaresses die hier niet altijd voldoende voor geoutilleerd zijn. Als stukken hierdoor niet op tijd klaar zijn, moet een bestuurder vooral kritisch naar zichzelf kijken. Investeer dan in een top PA. Want als de bestuurlijke processen niet goed lopen, werkt dit door in de overige processen in de organisatie.”

   Sparringpartner

Mieke noemt ook de rol van top PA als sparringpartner. “De top PA moet de bestuurder ook kunnen zien op een zwak moment, zonder dat de bestuurder zich daarbij onveilig voelt. Het kan eenzaam zijn aan de top en dan heb je een maatje en sparringpartner nodig. Vanuit het besef dat dit een functionele werkrelatie is. En dat je elkaar, wanneer nodig, tegengas kunt geven. Kortom, een top PA vervult een unieke rol. Het is belangrijk dat bestuurders zich dit realiseren en er hun voordeel mee doen. Een top PA verdient zichzelf in toegevoegde waarde altijd terug.”

   Agendabeheer

Ook met stevig agendabeheer toont de top PA meerwaarde. “Een top PA begrijpt prioriteiten in de agenda en gaat daarvoor staan”, zegt Mieke. “Dat is geen gemakkelijke positie in de huidige, harder wordende samenleving. Hoe ga je bijvoorbeeld om met externen die een afspraak in de agenda willen afdwingen of interne managers die sterker op hun strepen gaan staan?” Wat Mieke betreft, liggen er dan ook nieuwe uitdagingen voor top PA’s op tafel, waaronder: “Hoe verhoud je je tot ‘framing, blaming & shaming’, terwijl jij dit gedrag zelf juist niet wilt vertonen?”

P.S.: Een interessante casus. Hoe denk jij hierover? Laat het ons weten via: maartje.smeenk@smeenks.com.

   Succesvolle samenwerking

Als operations manager a.i. voor de NS maakte Mieke voor het eerst gebruik van de dienstverlening van Maartje Smeenk van Smeenk’s Top Personal Assistants. Mieke: “Naast de operationele werkzaamheden lag er een opgave om de ondersteuning te verbeteren. Ik heb Maartje gevraagd een analyse te maken en daarin te adviseren. Daarnaast heeft zij geholpen om de PA’s beter te outilleren voor hun rol. Deze samenwerking was zeer succesvol. Maartje beheerst haar vak uitstekend en weet wat nodig is. Daarnaast is zij een betrouwbare sparringpartner voor haar relaties.”

   Ruimte aan de top

Kortom, er is ruimte om te groeien op het allerhoogste niveau binnen organisaties. Met impact en een buitengewone wendbaarheid. Als leider zelf en als organisatie als geheel. Er is ruimte om nog beter te worden. Om nog verder en duurzamer te excelleren. Naar een organisatie die impact heeft. Die meer innovatiekracht bezit. Wilt u die ruimte optimaal benutten? 

Let’s talk! 

“Investeer in een Top Personal Assistant.”


Interviewee: Mieke van den Broek van Van den Broek Interim Management en Advies BV.

Tekstschrijver: Silvia Kooij: www.viasilvia.nl. 

Happy International Women's Day at Smeenk's Personal Assistants
Open chat
1
If you contact us via this chat you may expect to hear back from us on the same (working) day.

Have a wonderful day!

Best regards,

SMEENK'S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Assisting excellent leadership. Through attention, focus and quality.