NIEUWS

Effectief, nieuw leiderschap!

Ter inspiratie delen wij dit keer graag de belangrijkste conclusies met u uit het onderzoek “2020 Global CEO Outlook Covid Special Edition” van KPMG International. KPMG International heeft honderden CEOs van ‘s werelds grootste organisaties gevraagd naar hoe zij deze Covid ‘once-in-a-generation’-crisis managen, naar hun perspectieven én hun hernieuwde prioriteitsstelling. 

Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier.

En uiteraard, wilt u deze periode ook gebruiken om te gaan leiden met een verhoogd doel en impact, zowel maatschappelijk als economisch? Met een buitengewone wendbaarheid en uw effectiviteit als leider versterken? Neemt u dan contact met ons op.

Wij vinden graag de juiste, next-level top personal assistant die dat voor u én uw organisatie mogelijk maakt!

SMEENK’S PERSONAL ASSISTANTS
Your investment for success. Through attention, focus and quality.

EFFECTIEF, NIEUW LEIDERSCHAP!

De Covid-19-crisis stelt nieuwe eisen aan leiderschap. Eisen die maar weinig mensen voorheen hadden kunnen voorspellen. Omdat de pandemie elke persoon, elke organisatie en elk land beïnvloedt én elk in een verschillend stadium. Onzekerheid is voor velen de enige zekerheid.

Het onderzoek van KPMG International onder honderden CEOs van ‘s werelds grootste organisaties, wijst uit dat corporate leiders wereldwijd, naast het veilig houden van hun medewerkers en dierbaren, significant en doortastend acteren op drie hoofdthema’s: Doel, Prioriteiten & Voorspoed. Deze lichten wij hieronder kort elk toe. 

 

   Doel

CEOs zijn naast het veilig houden van hun medewerkers en dierbaren, meer dan ooit gefocust op het creëren van een vertrouwde, doelgerichte organisatie. Een organisatie, die kritisch-maatschappelijke uitdagingen succesvol weet te adresseren. Maar liefst 79% zegt zich sinds Covid-19 emotioneel sterker verbonden te voelen met het doel van hun organisatie. Het organisatiedoel is hiermee een significant sterkere en relevantere drijfveer geworden dan pré-Covid. 

 

   Prioriteiten

CEOs zetten vol in op het aantrekken van capaciteiten, die cruciaal zijn voor een succesvolle positionering van hun organisatie in het post-Covid-19 tijdperk. Hierbij identificeert KPMG International drie pijlers:

  • Toekomst van werk. 77% Van de geïnterviewde CEOs zegt te zullen blijven voortbouwen op de digitale samenwerkings- en communicatiemiddelen, die tijdens de crisis zijn geïmplementeerd. Verder gelooft 73% dat werken op afstand het bereik van hun talentpool significant heeft verbreed.

 

  • ESG. 71% Zegt te willen investeren in structurele ESG-integratie op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG = Environmental, Social & Governance). Waarbij 65% zegt te verwachten dat de mate waarin zij succesvol zullen zijn in het beheren van klimaatgerelateerde risico’s, voor een belangrijk deel zal bepalen of zij hun baan de komende vijf jaar zullen kunnen behouden.

 

  • Klantgerichte supply chain. 67% Van de ondervraagden geeft aan dat zij zich genoodzaakt zien om hun globale supply chain-benadering te heroverwegen. Dit teneinde een buitengewone wendbaarheid met de juiste impact te kunnen waarmaken in reactie op belangrijk veranderende klantbehoeften.  
 

   Voorspoed

Naast crisisrespons, focussen CEOs zich verder voornamelijk op het positioneren van hun organisatie voor toekomstige duurzame groei en succes. 80% Van de interviewees geeft aan de acceleratie van digitale transformatie, organisatiebreed te hebben versneld. Van deze 80% zegt 30% dat deze acceleratie hen jaren verder heeft gebracht dan waar zij normaliter op dit moment hadden verwacht te zullen zijn. Verder benoemen de CEOs talentrisico als nummer één dreiging voor duurzame organisatiegroei.

 

   Eindconclusie

In een tijd van grote onzekerheid staan CEOs voor het nemen van belangrijke beslissingen met gevolgen op de lange termijn. Terwijl zij hun uiterste best moeten doen om hun mensen te beschermen, worden zij geconfronteerd met een enorme economische druk die de toekomst van hun bedrijf zou kunnen bedreigen. En in een tijd waarin het verkeer van goederen en mensen beperkt is, moeten zij hun gehele supply chain-benadering heroverwegen. Uit het onderzoek – en ook uit discussies met vooraanstaande chief executives – blijkt dat het organisatiedoel optimaal sturing biedt aan beslissingen. Te midden van zowel een economische als een humanitaire crisis, stellen de CEOs de mens op de eerste plaats: hun medewerkers, hun klanten en de samenleving als geheel. Kortom: Covid-19 herdefinieert effectief, nieuw leiderschap.

 

   En uiteraard…

Wilt u deze periode ook gebruiken om te gaan leiden met een verhoogd doel en impact, zowel maatschappelijk als economisch? Met een buitengewone wendbaarheid, waarbij u uw effectiviteit als leider belangrijk versterkt? Neemt u dan contact met ons op.

Wij vinden graag de juiste, next-level top personal assistant voor u die dit voor u en uw organisatie mogelijk maakt.


“Effectief, nieuw leiderschap!”. Bron: “2020 Global CEO Outlook Covid Special Edition” van KPMG International. Het complete rapport downloadt u hier.

Deze samenvatting werd u aangeboden door:

SMEENK'S PERSONAL ASSISTANTS

When you simply want to hire the best

Smeenk's Personal Assistants realiseert doelen, prioriteiten en welvaart
Open chat
1
If you contact us via this chat you may expect to hear back from us on the same (working) day.

Have a wonderful day!

Best regards,

SMEENK'S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Assisting excellent leadership. Through attention, focus and quality.