NIEUWS

De Meerwaarde van de Bestuurssecretaris

Een bestuurder kan zichzelf goed versterken met de ondersteuning door een bestuurssecretaris. Met name in een complexe omgeving.”

Mr. Wietze Wedman
Bestuurssecretaris “De Breul”

Wietze Wedman is van oorsprong jurist in de zorgsector. In deze sector was hij werkzaam als beleidsadviseur, bestuursadviseur, bureaumanager en bestuurssecretaris. Als bestuurssecretaris o.a. bij het Vlietland Ziekenhuis dat in die tijd fuseerde met het Franciscus Ziekenhuis, en bij Ipse De Bruggen. Vier jaar geleden besloot hij van werkomgeving te veranderen en via Maartje Smeenk in dienst te treden als bestuurssecretaris bij Katholieke Scholengemeenschap “De Breul” in Zeist, met 1.500 leerlingen en 170 medewerkers. 

Hieronder vindt u ons interview met deze ervaren bestuurssecretaris, die bij uitstek weet hoe de bestuurssecretaris duurzaam meerwaarde kan toevoegen op bestuurlijk, adviserend en strategisch niveau. Naast het uit handen nemen van facilitaire, juridische en organisatorische zaken.

Veel inspiratie en leesplezier!

SMEENK’S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Your investment for success. Through attention, focus and quality.

MR. WIETZE WEDMAN |DE MEERWAARDE VAN DE BESTUURSSECRETARIS

“Een bestuurder kan zichzelf goed versterken met de ondersteuning door een bestuurssecretaris”, zegt Wietze Wedman, bestuurssecretaris bij scholengemeenschap De Breul in Zeist. “Naast het uit handen nemen van facilitaire, juridische en organisatorische taken, fungeert de bestuurssecretaris als vertrouwenspersoon en verbinder op strategisch niveau. Met name in een complexe omgeving heeft dit veel meerwaarde.”

Wietze Wedman is van oorsprong jurist in de zorgsector. Hij was vijf jaar beleidsadviseur en werkte daarna 15 jaar in opdracht van sociale partners als bestuursadviseur/bureaumanager aan de ontwikkeling van arbeidsmarktprogramma’s, regionalisering van de arbeidsmarkt en subsidieverwerving bij Arbeidsmarkt & Opleidingsfondsen. Aansluitend was hij acht jaar bestuurssecretaris bij het Vlietland/Franciscus Ziekenhuis en twee jaar bestuurssecretaris bij Ipse De Bruggen. Daarna wilde hij graag bij een kleinere organisatie werken in een andere sector. Via Smeenk’s Top Personal Assistants trad Wietze vier jaar geleden in dienst als bestuurssecretaris bij Katholieke Scholengemeenschap “De Breul” in Zeist, met 1.500 leerlingen en 170 medewerkers.

Als ervaren bestuurssecretaris weet Wietze bij uitstek wat de functie van bestuurssecretaris inhoudt en welke meerwaarde deze kan bieden voor een organisatie en bestuurder. Wietze: “Ik heb een faciliterende en adviserende rol, dicht tegen de bestuurder aan. De huidige bestuurder  is een innovator en ondernemer pur sang, dit klikt goed met mij. Ik bied graag ruimte en ondersteuning aan een bestuurder die nieuwe dingen wil doen waar ik ook energie van krijg. Uit ervaring weet ik inmiddels dat de rol van bestuurssecretaris vooral op de achtergrond is;  je laat de bestuurder in het licht staan, zodat hij of zij zo goed mogelijk uit de verf kan komen.” 

   Linking pin en sparring partner

Een belangrijk deel van het werk is er voor zorgen dat de planning- en controlcyclus loopt en goed is ingericht. Wietze: “Samen met collega’s werk ik aan de kaderbrief, het jaarplan, strategisch plan, de begrotingsvoorbereiding, resultatenoverzichten en maandrapportages. Ik bewaak dat onderwerpen tijdig op de agenda komen en besluiten vastgelegd en gecommuniceerd worden. De bestuurder kan een deel van zijn taken in vertrouwen aan mij delegeren. Eigenlijk ben ik steeds de linking pin naar de organisatie die ervoor zorgt dat processen soepel verlopen. Daarnaast verdiep ik mij in zaken waar de bestuurder en managers niet aan toekomen. Zo ben ik functionaris gegevensbescherming, buig ik mij over subsidieaanvragen en bereid ik inspectiebezoeken voor. Doordat ik goed op de hoogte ben en overzicht heb, ben ik regelmatig sparringpartner en adviseur van de bestuurder.”

   Verbindingsofficier en facilitator

Als bestuurssecretaris faciliteert Wietze de driehoek Bestuur, Raad van Toezicht en Medezeggenschap. “Er komt veel op organisaties af. De druk wordt steeds groter om met beperkte middelen de kwaliteit hoog te houden. Er zijn personeelstekorten, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, er is vraag naar innovatie en er komen nieuwe aanbieders die het speelveld veranderen. Dit alles vraagt van de driehoek dat zij  – op basis van de juiste stukken – kunnen analyseren en beslissen. De bestuurssecretaris kan hierin waardevol zijn als verbindingsofficier en facilitator. Vanuit een onafhankelijke positie op de achtergrond kan ik er aan bijdragen dat partijen hun rollen goed kunnen vervullen en helder houden. Ik heb gemerkt dat het veel rust geeft in een organisatie als dit proces goed loopt.”

   Integriteit

“De rol van bestuurssecretaris betekent opereren op bestuurlijk adviserend en strategisch niveau. Een functie die daarom zeker op universitair/hbo niveau moet worden ingevuld”, zegt Wietze. “Zelf vind ik mijn juridische achtergrond heel plezierig, omdat ik vaak te maken heb met wet- en regelgeving/klachten- en geschillenprocedures, contracten, reglementen etc. Daarnaast moet een bestuurssecretaris ook een zekere integriteit bezitten en een bruggenbouwer zijn.”

   Respect

Wietze is heel tevreden over de bemiddeling door Maartje Smeenk. “Zij komt meteen over als iemand die heel goed weet waar zij mee bezig is en daarin wil excelleren. Maartje is een perfectionistische headhunter, met een brede scope en contacten in veel sectoren. Zij legt de ambitie hoog en daar heb ik respect voor. Verder is er een grote behoefte bij topbesturen aan ondersteuning op een hoog niveau en daar gaat Maartje vol voor. Dat waardeer ik zeer!”

“De meerwaarde van de bestuurssecretaris.”


Mr. Wietze Wedman | De meerwaarde van de bestuurssecretaris.

Interviewee: Mr. Wietze Wedman, bestuurssecretaris van www.de-breul.nl. 

Tekstschrijver: Silvia Kooij: www.viasilvia.nl. 

The case for a company secretary via Smeenk's Top Personal Assistants
Open chat
1
If you contact us via this chat you may expect to hear back from us on the same (working) day.

Have a wonderful day!

Best regards,

SMEENK'S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Assisting excellent leadership. Through attention, focus and quality.