NIEUWS

De elementen van goede beslissingen

Een beslissing moet worden genomen. Leiders hebben veel kwaliteiten nodig, maar de belangrijkste kwaliteit van allemaal is een goed beoordelingsvermogen. Degenen met ambitie, maar zonder beoordelingsvermogen zullen de strijd verliezen. Degenen met charisma, maar zonder beoordelingsvermogen zullen hun volgers in de verkeerde richting leiden. Degenen met passie, maar zonder beoordelingsvermogen zullen zichzelf op het verkeerde pad richten. Degenen met drive, maar zonder beoordelingsvermogen zullen bereid zijn om heel vroeg op te staan, maar voor de verkeerde zaken. Puur geluk en factoren buiten uw controle om kunnen uw uiteindelijke succes bepalen, maar een goed beoordelingsvermogen zal de kaarten in uw voordeel schudden. De volledige versie van dit artikel is verschenen in het januari-februari 2020-nummer van Harvard Business Review. Hieronder vindt u een samenvatting.

En uiteraard, bent u op zoek naar meer aandacht, focus en kwaliteit? Voor uw expertise? En het nemen van de juiste strategische besluiten? Let’s talk.

Wij zetten onze expertise, passie en ons netwerk met plezier voor u in! 

SMEENK’S PERSONAL ASSISTANTS
Your investment for success. Through attention, focus and quality.

DE ELEMENTEN VAN GOEDE BESLISSINGEN

De schrijver van dit artikel toont aan dat leiders met een goed beoordelingsvermogen doorgaans goede luisteraars en lezers zijn – in staat om te horen wat andere mensen eigenlijk bedoelen en daardoor patronen te zien die anderen niet zien. Zij hebben een breed scala aan ervaringen en relaties waardoor zij parallellen of analogieën kunnen herkennen die anderen missen – en als zij iets niet weten, zullen zij iemand kennen die dat wel doet en steunen op het oordeel van die persoon. Zij kunnen hun eigen emoties en vooroordelen herkennen en deze uit de vergelijking halen. Zij zijn bedreven in het uitbreiden van de keuzemogelijkheden. Tenslotte blijven zij gefundeerd in de echte wereld: bij het maken van een keuze overwegen zij ook de implementatie ervan.

Dit artikel leidt u door de zes basiscomponenten van gezond verstand: leren, vertrouwen, ervaring, onthechting, opties en levering en biedt suggesties ter verbetering.

   Leren: Aandachtig Luisteren, Kritisch Lezen

Een goed beoordelingsvermogen vereist dat u kennis omzet in begrip. Dit klinkt voor de hand liggend, maar zoals altijd zit de duivel in de details. Veel leiders haasten zich tot slechte oordelen omdat ze onbewust de informatie filteren die ze ontvangen of onvoldoende kritisch zijn over wat ze horen of lezen.

Leiders met een goed beoordelingsvermogen zijn doorgaans goede luisteraars en lezers.

‘Information overload’ is een probleem. Het is niet verwonderlijk dat CEO’s die enorme eisen stellen aan hun tijd en aandacht er mee worstelen om de hoeveelheid e-mails en briefingS die zij ontvangen, goed door te nemen.

   Vertrouwen: Zoek Diversiteit, Geen Validatie

Leiderschap mag geen eenzame onderneming zijn of worden. Leiders kunnen putten uit de vaardigheden en ervaringen van anderen en van henzelf wanneer zij een beslissing naderen. Wie deze adviseurs zijn en hoeveel vertrouwen de leider in hen stelt, is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het oordeel van die leider.

   Ervaring: Maak Het Relevant, Maar Niet Smal

Afgezien van de gegevens en bewijzen die relevant zijn voor een beslissing, brengen leiders hun ervaring naar voren bij het maken van beoordelingen. Ervaring geeft context en helpt ons potentiële oplossingen te identificeren en uitdagingen te anticiperen. Als zij eerder zoiets als een huidige uitdaging zijn tegengekomen, kunnen leiders zoeken naar gebieden waarop zij hun energie en middelen kunnen concentreren.

   Onthechting: Identificeer en Daag Vooroordelen Uit

Terwijl u informatie verwerkt en put uit de diversiteit van uw eigen kennis en die van anderen, is het van cruciaal belang dat u uw eigen vooroordelen begrijpt en aanpakt. Hoewel passie voor doelstellingen en waarden een prachtige leiderschapskwaliteit is die volgers kan inspireren tot grotere inspanningen, kan het ook van invloed zijn op hoe u informatie verwerkt, leert van ervaringen en adviseurs selecteert.

   Opties: Stel Vragen over de Aangereikte Oplossing(en)

Bij het nemen van een beslissing wordt vaak van een leider verwacht dat hij of zij kiest tussen uit tenminste twee opties, geformuleerd en gepresenteerd door zijn of haar voorstanders. Maar slimme leiders accepteren niet dat die twee opties de enige opties zijn. Tijdens de financiële crisis van 2008-2009 heeft president Barack Obama zijn minister van Financiën, Timothy Geithner, onder druk gezet om uit te leggen waarom hij niet overwoog om de banken te nationaliseren. Geithner herinnert zich: ‘Wij hadden een van die echt moeilijke gesprekken. Weet u zeker dat dit gaat werken? Kunt u mij geruststellen? Waarom heeft u  er vertrouwen in? Wat zijn onze keuzes? Ik vertelde hem dat ik destijds van mening was dat wij geen andere keuze hadden dan de zaak uit te spelen die wij in gang hadden gezet.’ 

   Levering: Haalbaarheidsfactor van de uitvoering

Je kunt de juiste strategische keuzes maken, maar als je niet beoordeelt hoe en door wie die keuzes worden uitgevoerd, zul je nog steeds verliezen. In 1880 haalde de Franse diplomaat en ondernemer Ferdinand de Lesseps investeerders over om een kanaal in Panama te graven om zo de Atlantische en Stille Oceaan met elkaar te kunnen verbinden. Omdat De Lesseps het Suezkanaal had voltooid, gaven investeerders en politici – die niet begrepen dat het bouwen van een kanaal door zand je niet kwalificeert om er een door de jungle te bouwen – zijn plannen niet het onderzoek dat deze plannen verdienden. Zijn aanpak bleek rampzalig ongeschikt en het werd aan de Amerikaanse regering overgelaten om het kanaal te voltooien door een heel andere aanpak te volgen.


Sir Andrew Likierman is als professor verbonden aan de London Business School en als directeur aan Times Newspapers en de Beazley Group, beide ook in Londen. Voormalig decaan bij LBS en directeur van Bank of England.

Open chat
1
If you contact us via this chat you may expect to hear back from us on the same (working) day.

Have a wonderful day!

Best regards,

SMEENK'S TOP PERSONAL ASSISTANTS
Assisting excellent leadership. Through attention, focus and quality.