Druk, maar amper stijgende arbeidsproductiviteit?


DRUK,  MAAR AMPER STIJGENDE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT?

Hans Kaspers | José Bloemer
Directeur Silverbrains en oud-hoogleraar marketing en marktonderzoek | Hoogleraar bedrijfskunde Radboud Universiteit, Nijmegen

Ter inspiratie delen wij dit keer graag een opiniestuk met u, geschreven door de wetenschappers Hans Kasper en José Bloemen voor het FD.

Veel inspiratie en leesplezier toegewenst!

En uiteraard, wilt u uw arbeidsproductiviteit vergroten? Minder werkdruk, minder stress? Meer werkplezier? Een prettig werkklimaat? Kortom, meer aandacht, focus en kwaliteit voor uw expertise? En het behalen van duurzame bedrijfsresultaten waar u voor bent aangesteld? Neemt u dan contact met ons op.

Wij zijn Nederlands enige headhunter voor de nieuwe generatie top PAs. Hoog opgeleid, ambitieus en tech-savvy. Met aandacht en focus searchen en matchen wij de juiste top PAs voor executive boards, zodat board members zich optimaal kunnen focussen op hun expertise en het behalen van duurzame bedrijfsresultaten. Omdat wij geloven in aandacht, focus en kwaliteit als randvoorwaarden voor duurzaam succes.

En daar zetten wij onze passie, expertise én ons netwerk met plezier voor in!

Smeenk's Personal Assistants

DRUK, MAAR AMPER STIJGENDE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT?

Veel werknemers vinden dat zij steeds harder moeten werken, terwijl de arbeidsproductiviteit maar amper stijgt. Beleidsmakers moeten meer kijken naar wat feitelijk op de werkvloer gebeurt en dit meenemen in de berekening van de arbeidsproductiviteit en de daaraan gekoppelde lonen.

De laatste (crisis)jaren zijn bedrijfsprocessen ‘lean and mean’ geworden en zijn werknemers ontslagen. Hierbij gaat het vaak om de ondersteunende functies. De zogenaamde ‘achterblijvers’ moeten dit werk erbij nemen. Hierdoor verandert hun werk inhoudelijk. Zij worden meer en meer gedwongen tot het verrichten van werk waar zij niet voor zijn aangenomen. Bovendien past dit werk niet bij hun competenties of interesses. De werkdruk neemt toe en het werkplezier af. Stress, burn-outs, ziekteverzuim en overwerk zijn het gevolg. Een voorbeeld.

Werkdruk en stress

In universiteiten wordt het werk van de gewaardeerde secretaresses ‘afgewenteld’ op hoogleraren en overige stafleden. Dit moet erbij gedaan worden, terwijl de hoge studenten/staf-ratio op zich al stijgt, targets niet veranderen en dus niet gehaald kunnen worden. Een ondersteuner verrichtte dit werk zeer regelmatig en efficiënt. Een staflid doet het incidenteel. De computersoftware, die erbij gebruikt wordt, wordt tussentijds dermate vaak aangepast dat men zich steeds opnieuw moet inwerken. Dus worden fouten gemaakt die weer hersteld moeten worden. Het werk wordt nu verricht tegen een uurtarief waarvoor geen enkele secretaresse het ooit heeft mogen doen. Is dit effectief en efficiënt? Nee, dit verlaagt de productiviteit en het werkplezier, en vergroot de werkdruk en stress enorm.

De werkgever is trots op de ‘gunstigere’ verhouding tussen productief en ondersteunend personeel, maar dat is een pyrrusoverwinning. Immers, de werknemer komt niet meer toe aan het leveren van de productie waar hij of zij voor is aangesteld. Het steeds verder terugdringen van de ondersteuning leidt er daarom toe dat steeds meer mensen aangeven het druk, druk, drukker te hebben, maar dat tegelijkertijd hun arbeidsproductiviteit niet stijgt.

Deze ontwikkeling leidt tot een slechter werkklimaat, zeker als dit harder werken niet in hogere lonen wordt vertaald. Daarom moet de berekening van de arbeidsproductiviteit gecorrigeerd worden voor al het extra ondersteunende werk dat nu wel moet worden uitgevoerd, maar feitelijk niet langer bijdraagt aan de productiviteit. Dan ontstaat er weer een duidelijke relatie tussen werkdruk, arbeidsproductiviteit en beloning.

Bron: FD, 1 februari 2019, Hans Kasper en José Bloemer. Respectievelijk directeur Silverbrains en voormalig hoogleraar marketing en marktonderzoek, en hoogleraar bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen.