Perfectionistische leiders vertragen business tijdens crisis

Do not risk slowing your business down. Hire Smeenk's Personal Assistants.

Leiders slagen door hoge eisen aan zichzelf te stellen en door het perfecte resultaat zo dicht mogelijk te benaderen. Maar in crisis en onzekerheid kan het streven naar perfectie kostbare tijd en energie verspillen. Effectief leiden betekent constant wisselen tussen het zien en begrijpen van het grote geheel en inzoomen om zich te concentreren op […]

Perfectionist leaders will slow business down in a crisis

Do not risk slowing your business down. Hire Smeenk's Personal Assistants.

PERFECTIONISM WILL SLOW YOU DOWN IN A CRISIS Leaders succeed by holding themselves to a high bar, coming as close as they can to perfect. But in crisis and uncertainty, pursuit of perfection wastes valuable time and energy. Leading effectively means constantly toggling between seeing and understanding the big picture and zooming-in to focus on […]

Hergenrother Classic: Strategisch partnership met uw personal assistant

VIJF MANIEREN OM EEN STRATEGISCH PARTNERSCHAP TE CREËREN MET UW PERSONAL ASSISTANT Adam HergenrotherCEO en voorzitter van Hergenrother Enterprises, Vermont, Verenigde Staten Ter inspiratie dit keer een persoonlijke visie van een leider op het strategische belang van een personal assistant. En dit komt van een Amerikaanse ondernemer die in minder dan zeven jaar tijd zeven […]

Hergenrother Classic: Strategic partnership with your assistant

FIVE WAYS TO CREATE A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH YOUR ASSISTANT Adam HergenrotherCEO & Chairman of Hergenrother Enterprises, Vermont, Verenigde Staten For inspiration this time a personal vision of a leader on the strategic importance of a personal assistant. And this from an American entrepreneur who has realized seven fast-growing and successful organizations in less than […]

Drucker Classic: Effective Leadership

WHAT MAKES AN EXECUTIVE EFFECTIVE? Peter F. Drucker (1909 – 2005) Every now and then we are happy to share some summaries of Harvard Business Review Classics for inspiration. This time the HBR Drucker Classic “What makes an effective executive?”. Peter F. Drucker is recognized worldwide as the No. 1 leader in management and the […]

Drucker Classic: Wat maakt een leider effectief?

WAT MAAKT EEN LEIDER EFFECTIEF Peter F. Drucker (1909 – 2005) Ter inspiratie delen wij zo nu en dan ook graag enkele samenvattingen van Harvard Business Review Classics. Dit maal de HBR Drucker Classic “What makes an effective executive?”. Peter F. Drucker wordt wereldwijd beschouwd als de nummer 1 leider op het gebied van management en […]

Smeenk’s Classic: Excellent Excellence

EXCELLENT EXCELLENCE Maartje SmeenkDirector Smeenk’s Personal Assistants For inspiration this time an interview that we previously published as one of our ‘best practices’ in our 2012/17 newsletter “The Secret of Success”. We would like to share this information again as Classic, because in our opinion it shows perfectly how the right top personal assistant can […]

Smeenk’s Classic: Excellent Excelleren

EXCELLENT EXCELLEREN Maartje C. Smeenk Directeur Smeenk’s Personal Assistants Ter inspiratie dit keer een interview dat wij eerder als een van onze ‘best practices’ hebben gepubliceerd in onze nieuwsbrief 2012/17. Wij delen dit informatie graag nogmaals als Classic, omdat het naar onze mening enerzijds uitstekend laat zien hoe de juiste top personal assistant een CEO […]

The elements of good judgments

THE ELEMENTS OF GOOD JUDGMENTS A decision must be made. Leaders need many qualities, but underlying them all is good judgment. Those with ambition but no judgment run out of money. Those with charisma but no judgment lead their followers in the wrong direction. Those with passion but no judgment hurl themselves down the wrong paths. […]

Agile or irrelevant

A successful CEO is an agile CEO. And a stark choice. According to Bill Thomas, Chairman KPMG International in his foreword accompanying the 2019 Global CEO Outlook “Redefining Resilience”. Please find below this foreword and the report’s key findings. AGILE OR IRRELEVANT “One of the most compelling findings in this year’s Global CEO OUtlook is […]