Perfectionistische leiders vertragen business tijdens crisis

Do not risk slowing your business down. Hire Smeenk's Personal Assistants.

Leiders slagen door hoge eisen aan zichzelf te stellen en door het perfecte resultaat zo dicht mogelijk te benaderen. Maar in crisis en onzekerheid kan het streven naar perfectie kostbare tijd en energie verspillen. Effectief leiden betekent constant wisselen tussen het zien en begrijpen van het grote geheel en inzoomen om zich te concentreren op […]

Perfectionist leaders will slow business down in a crisis

Do not risk slowing your business down. Hire Smeenk's Personal Assistants.

PERFECTIONISM WILL SLOW YOU DOWN IN A CRISIS Leaders succeed by holding themselves to a high bar, coming as close as they can to perfect. But in crisis and uncertainty, pursuit of perfection wastes valuable time and energy. Leading effectively means constantly toggling between seeing and understanding the big picture and zooming-in to focus on […]